HJEM / OM OSS / MATERIALER / BOMULL

Bomull

Kort om materialet:

Bomull er verdens mest populære naturlige materiale. Alle deler av bomullsplanten er nyttig, men det er den hvite bomullsdotten som bidrar med selve fiberet. Dette ble tidligere ble kalt “hvitt gull” fordi det var så verdifullt. I dag blir bomull brukt til så mange ulike formål, at det kun er 35 % av den globale innhøstingen som går til tekstilproduksjon. Dessverre er det flere problemer knyttet til bomull, deriblant den intensive bruken av kunstig vanning, sprøytemidler og giftige kjemikalier brukt i dyrkingen og produksjonen av konvensjonell bomull.

Ulemper for arbeiderne

 • Kjemikaliene som benyttes i dyrking og produksjon av konvensjonell bomull er blant de mest giftige, som eksempelvis aldicarb. Kun en dråpe av denne kjemikalien absorbert gjennom huden er nok til å ta livet av et menneske. Et annet eksempel er endosulfan som er antatt å være den viktigste kilden til dødelig forgiftning blant bomullsbønder i Vest-Afrika.
 • Fattige bønder blir syke av å jobbe med kjemikaliene de utsettes for, noe som kan føre til at de ikke lenger klarer å forsørge sine familier. Dessverre er det flere som velger å ende sitt eget liv, ved å drikke den samme giften de bruker på åkrene.
 • I tillegg er det et kjent at bøndenes familier blir utsatt for en del av de samme kjemikaliene, da de ofte er bosatt i områdene rundt bomullsåkrene. Dette har ført til flere sykdommer også hos dem. Det samme gjelder befolkningen rundt Aralsjøen, som har en høy forekomst av kreft (du kan lese mer om Aralsjøen her).

Ulemper for deg

 • Noen studier viser at det å være i kontakt med bomull som råmateriale eller som sluttbruker av et bomullsprodukt, ikke er farlig. Men på akkurat dette området er det motstridende funn avhenge av hvilke studier man ser på.
 • Andre studier konkluderer med det motsatte, og baserer dette på at de har funnet rester fra skadelige kjemikalier i sluttprodukter.
 • Det det derimot ikke er noe tvil om er at plantevernmidler forurenser miljøet rundt jordbruksområder, og at det påvirker livene til tusenvis av bønder og deres familier rundt om i hele verden.

Dyrking og fremstilling

 • Vellykket dyrking av bomull krever en lang frostfri periode, rikelig med solskinn og en moderat nedbørsmengde. Bomull dyrkes i hele 130 land, men det er kun seks land som står for 80 % av den totale produksjonen.
 • Mye av bomullen som dyrkes i dag, dyrkes i områder hvor det er mindre nedbør enn det bomullen har behov for, og derfor er 70 % av bomulls-avlinger avhengig av kunstig vanning.
 • For å produsere 1 t-skjorte laget av bomull, kreves det ca 2700 liter med vann eller 15 fulle badekar. Dette tilsvarer samme mengde vann som 1 person drikker i løpet av 2,5 år!
 • I tillegg trengs det et vannglass med svært giftige kjemikalier for å produsere den samme t-skjorten. Dette tilsvarer ca 1,6 dl gift per t-skjorte, hvor 42 % av denne giften består av de fem mest giftige kjemikaliene i verden.
 • Videre står produksjonen av konvensjonell bomull for omlag 25 % av verdens sprøytemiddelbruk.
 • Dyrking av bomull, høsting og spinning kan i dag utføres av maskiner, men allikevel er det bare 30 % av verdens bomullsproduksjon som blir høstet av maskiner. Resterende blir gjort helt for hånd, og dette er svært uheldig da det fører til at mange bønder utsettes for de skadelige kjemikaliene.

Etiske & miljøvennlige materialer

ØKOLOGISK BOMULL
ØKOLOGISK BOMULL
HAMP
LIN
LYOCELL TENCEL
Bambusviskose
BAMBUSVISKOSE
UPCYCLED