• Minimalisme som metode: Hva er viktigst? » Etiske & økologiske klær » Grønt Skift Minimalisme som metode: Hva er viktigst?

    En form for livsstilsminimalisme har over en årrekke befestet sin stilling på sosiale medier, blogger og YouTube. Inntil nylig har ordet minimalisme vist til en kunstbevegelse som la grunnlaget for et estetisk prinsipp som kommer til uttrykk i arkitektur, design, musikk, interiør og mote, blant mye annet. Disse to formene, den estetiske minimalismen og livsstilsminimalismen, […]

    Fortsett å lese