HJEM / OM OSS / HVORFOR VI VELGER VEGANSK

Over 90 % vegansk

Mennesket har gått fra å tenke på seg selv som en del av naturen, til å tenke på seg selv som overordnet naturen. Fri til å dominere. Dette ser vi, særlig hva gjelder vårt forhold til andre arter. Det virker som om mange av oss har glemt at vi selv er en art, et stykke natur, et dyr som har utviklet seg på en måte som gir oss stor makt. Men med enhver stor makt, følger det et stort ansvar. Fra å se på andre dyr som likeverdige skapninger som også føler smerte, glede og stress, behandler vi nå dyr som maskiner, skapt for å tilfredsstille våre behov. Husdyr blir i dag masseprodusert verden over, kroppene deres formet etter våre behov, og levetiden deres avgjort av hvordan store selskaper kan tjene mest mulig penger. Men selv om mange av disse dyrene holdes i live lenge, kan man ikke si at de har et liv. Deres behov – fysiske, psykiske og sosiale – blir sjeldent anerkjent eller imøtekommet. Våre egne behov derimot, gjør vi alt for å imøtekomme.

Veganisme handler ikke bare om å tenke annerledes om kosthold, men om å forstå vår egen plass i naturen på en helt annen måte. Vi kom ikke inn i verden, vi kom ut av den. Vi i Grønt Skift mener vår plass er side om side med våre artsfrender, ikke overordnet dem. Derfor har vi i all hovedsak valgt å fokusere på økologiske og vegetabilske alternativer som er laget på en rettferdig måte.

Over 90 % av utvalget vårt er vegansk. Vi har valgt å ta inn noe økologiske ullprodukter som er GOTS-sertifisert. GOTS garanterer for økologisk fremstilling, miljøvennlig produksjon, ingen mulesing, gode arbeidsforhold og at tekstilet ikke inneholder farlige stoffer. Ingen av ullproduktene er superwash. Noen av våre plantebaserte tekstiler har knapper som inneholder skjell, og er derfor ikke vegansk. Dette står oppgitt på de plaggene det gjelder.