HJEM / OM OSS / HVORFOR VI VELGER VEGANSK

99 % vegansk

Mennesket har gått fra å tenke på seg selv som en del av naturen, til å tenke på seg selv som overordnet naturen. Fri til å dominere. Dette ser vi, særlig hva gjelder vårt forhold til andre arter. Det virker som om mange av oss har glemt at vi selv er en art, et stykke natur, et dyr som har utviklet seg på en måte som gir oss stor makt. Men med enhver stor makt, følger det et stort ansvar. Fra å se på andre dyr som likeverdige skapninger som også føler smerte, glede og stress, behandler vi nå dyr som maskiner, skapt for å tilfredsstille våre behov. Husdyr blir i dag masseprodusert verden over, kroppene deres formet etter våre behov, og levetiden deres avgjort av hvordan store selskaper kan tjene mest mulig penger. Men selv om mange av disse dyrene holdes i live lenge, kan man ikke si at de har et liv. Deres behov – fysiske, psykiske og sosiale – blir sjeldent anerkjent eller imøtekommet. Våre egne behov derimot, gjør vi alt for å imøtekomme.

Veganisme handler ikke bare om å tenke annerledes om kosthold, men om å forstå vår egen plass i naturen på en helt annen måte. Vi kom ikke inn i verden, vi kom ut av den. Vi i Grønt Skift mener vår plass er side om side med våre artsfrender, ikke overordnet dem. Det var en tid der mennesker trengte dyrenes skinn og pels for å overleve gjennom en kald vinter. Den tiden er over. I nesten hver eneste butikk kan man få tak i animalske produkter, i form av mat, klær, interiør osv. Nå finnes det vegetabilske alternativer, men det kan være svært vanskelig å få tak på. Grønt Skift ønsker å gjøre slike alternativer lettere tilgjengelig, samtidig som det presser oss til å tenke nytt. Det bidrar til enda mer kreativitet og innovasjon, og det liker vi!

99 % av alle varer er veganske. Noen av varene våre har knapper som inneholder skjell, og er derfor ikke vegansk.