VISJONEN

Vår visjon er å bidra til positive samfunnsendringer ved å gjøre det enkelt og attraktivt å velge produkter av god kvalitet som godt ivaretar natur, mennesker og dyr. Samtidig vil vi skape løsninger som bidrar til og inspirerer til et redusert og mer bevisst forbruk.

OPPDRAGET

Alle skal kunne handle fra Grønt Skift, både på nett og i fysiske butikker. Rundt omkring i hele landet, og i alle de største byene i Norge, vil miljøvennlige og etiske hverdagsklær og tilbehør være lett tilgjengelig, til en fornuftig pris. Grønt Skift vil være en inspirasjon for andre butikker i Norge, for hvordan informasjon om produkter kan gjøres lett tilgjengelig og enkelt fremstilt. Vi vil legge til rette for de mest nysgjerrige og bevisste forbrukerne, på lik linje som på et museum i verdensklasse.

Grønt Skift vil ikke bare være en butikk i tradisjonell forstand, men også et møtepunkt for bevisste forbrukere. Vi vil legge til rette for at folk kan reparere sine eiendeler, og vi vil inspirere og hjelpe andre til å ivareta sakene sine. Vi vil være en arena for lokal skaperglede og kreativitet. Våre hyller skal være et utstillingsvindu for miljøvennlige innovasjoner og kreative lokalprodusenter, som viser hvordan tilsynelatende ubrukelig ting kan oppsirkuleres og gjenbrukes.

KJØREREGLER

Grønt Skift vil alltid være ledende på kvalitet. Vi er ikke så opptatt av merker, viktigere er kvaliteten på produktet, og hele prosessen bak. Samtlige av våre samarbeidspartnere og leverandører må oppfylle de strengeste standarder på etikk og miljø. Ingen snarveier eller kompromisser skal tas på bekostning av andre mennesker, dyr og miljø. Alt vi gjør er ”hel ved”. Vi tar avstand fra stadige endringer i mote, og fokuserer heller på attraktive varer, som er funksjonelle, av høy kvalitet, og med tidløst design.

5 UROKKELIGE LEVEREGLER

Grønt Skift er en kunstig struktur. En bedrift begår ikke feil, individer begår feil. Grønt Skift er et produkt og en forlengelse av lederne sine personlige karakteristikker. En bedrift er skyggene av alle de kvinner og menn som driver den. Grønt Skift vil bestå av mennesker med ulike verdier, men noen få regler vil vi leve etter og aldri fravike. De er vår integritet som vi måler vår suksess opp mot.

Forsvar de svakeste, de som ikke er tilstede, og de som ikke har mulighet til å selv tale sin sak. Ta vare på naturen, våre medmennesker, fremtidige generasjoner, og våre artsfrender. Ta vare på sakene våre.

Vær alltid ærlig og oppriktig. Gjør vi feil, prater vi om det, retter opp, og jobber videre. Ingen smisking, billige salgstriks, manipulering eller maskering av sannheten. Vi skal være ydmyke og behandle våre kunder med respekt, på samme måte som våre venner. Å være ærlig om å ta feil, ikke vite, og å leve i spørsmålet vitner ikke om manglende intelligens – men stort mot, og mye visdom.

Vi vektlegger alltid samarbeid over konkurranse. Vi tror ikke at vi kan konkurrere oss frem til de beste løsningene, men samarbeide om å løse vår tids største utfordringer. Du får det du gir. Derfor gir vi av hele vårt hjerte.

Vår fremste oppgave er å forstå behovet til våre kunder. Vi lytter før vi gjør oss forstått. Vi må forstå roten til et problem, før vi forsøker å løse det. Vi lytter til forskning, og vi søker konstant kunnskap for å oppnå en bedre forståelse.

Vi tror du få mer av det du gir oppmerksomhet til. Derfor vil vi fokusere på positive løsninger, som vi kan bygge basert på våre styrker og forutsetninger. Vi tror på hardt, kreativt og meningsfylt arbeid, men også på moro, latter og glede. En positiv holdning og læringslyst trumfer det meste.